Hvordan til bruk Oversetteren

  El español   -   Français   -   Deutsch   -   L'italiano   -   Portugeuse   -   Norsk  


Oversette akkurat tekst:
  1. Enkelt "kopi og masse" tekst inn i oversetteresken, eller taster det inn manuelt.

  2. Velg ut språket som De vil ha.

  3. Klikk da det "oversetter" knapp.

  4. Slå den "Back" knapp på Deres browser returnere til denne Webpage.


Oversette hel Webpage:

  1. Enkelt "kopi og masse" URL inn i oversettelsesesken.

  2. Velg ut språket som De vil ha.

  3. Klikk da det "oversetter" knapp.

  4. Slå den "Back" knapp på Deres browser returnere til denne Webpage.


arrow Return to Devoted to Truth

Translation arrow

  Home     Greetings     Who We Are     Helpful Info     Rest Room     Search     Contact Us